top of page

FAQ

  • Wat bij annulatie ?
    Je kan een aangevraagde activiteit of project gratis annuleren tot 4 dagen voor aanvang. Binnen de 4 dagen voor aanvang van de activiteit betaalt de opdrachtgever 25 % van de afgesproken vergoeding. In geval van annulatie de dag zelf, betaalt de opdrachtgever 100%. Wanneer een begeleider onmogelijk de geplande activiteit kan begeleiden (bv wegens ziekte) kan de activiteit kosteloos geanulleerd worden. We doen in dit geval onze uiterste best om een vervanger te vinden.
  • Hoe zit het met de verzekering?
    Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen gedurende de uren van de activiteit. Je bent niet verzekerd tijdens (rand)activiteiten die de groep op eigen initiatief organiseert.
bottom of page